1. Skocz do treści
  2. Skocz do stopki

Oświadczenie o dostępności

Stosowanie standardów sieciowych i wytycznych co do dostępności stron internetowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu.

Klawisze dostępu (accesskeys)

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego.

System operacyjny Przeglądarka Kombinacja klawiszy
Windows/Linux Firefox SHIFT + ALT + Klawisz dostępu
Windows/Linux/Mac OS X Opera SHIFT + ESC + Klawisz dostępu
Windows/Linux Internet Explorer ALT + Klawisz dostępu + ENTER
Mac OS X Firefox SHIFT + CONTROL + Klawisz dostępu
Mac OS X Safari CONTROL + Klawisz dostępu

Witryna JETKE.PL ma zdefiniowane następujące skróty klawiszowe:

Klawisz Funkcja
0 Oświadczenie o dostępności
1 Start [strona główna]
2 Oferta
3 Realizacje
5 Mapa witryny
9 Kontakt
t Skocz do treści
s Skocz do stopki
g Skocz do góry

Zgodność ze standardami

Witryna jest zgodna z wymogami Section 508 – normą dostępności stron internetowych obowiązującą w USA, oraz z inicjatywą W3C propagującą zalecenia WAI obowiązującymi w Europie, które zawarte są w planie eEurope 2002.

Witryna spełnia pierwszy stopień (WAI-A) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez drugi (WAI-AA) oraz trzeci (WAI-AAA) stopnień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0.

Witryna jest zgodna ze specyfikacją HTML5.

Wygląd

Wygląd serwisu w pełni określają style CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu stylów serwis jest w dalszym ciągu dostępny i zrozumiały dla użytkownika.

Tekst

Rozmiary tekstu i elementy z nim powiązane zdefiniowane są za pomocą jednostki relatywnej – em. Umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo serwis posiada odnośniki w górnym prawym rogu, które również dają możliwość skalowania tekstu.

Odnośniki

Linki zawierają atrybut – title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty. Dodatkowo każda z podstron zawiera dodatkowy link umożliwiający użytkownikom przeglądarek nie obsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny lub stopki.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

Strony serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak palmtopy, telefony komórkowe itp.

JavaScript

Użyte w serwisie skrypty mają na celu jedynie poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JavaScriptu w żadnym wypadku nie spowoduje braku możliwości korzystania ze strony.

Flash

Użyte w serwisie drobne elementy Flash w żadnym wypadku nie ograniczają dostępności serwisu.

Oprogramowanie związane z dostępnością